Projekt UE

Tytuł Projektu: Opracowanie projektu personalizowanych walizek transportowych oraz ich wdrożenie do produkcji.

Cele projektu: Celem projektu jest stworzenie autorskiej linii personalizowanych walizek transportowych dzięki skorzystaniu z usług profesjonalnych projektantów. Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych produktów wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności.

Wartość całkowita projektu: 776 622.00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 631 400.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 406 130.00 zł